001 Matific Logo.png
hitsa-logo-eng.png

Eestisse on jõudmas Matific

Eestisse on jõudmas Matific – auhinnatud ning üle maailma kasutusel olev matemaatiline interaktiivne e-õppe keskkond lasteaedadele ning I ja II kooliastmele.

On tõestatud, et Matific suurendab tulemusi matemaatikas kuni 34% võrra, kuid mis veel olulisem, Matific muudab matemaatika õppimise köitvaks ning kaasahaaravaks.

Märksõnad õpetajale:

  • rõhutatakse matemaatilisi kontseptisoone

  • õppimine vigadest (ehk uuesti õppimine)

  • matemaatika õppimine on lõbus ning avastuslik

  • diferentseeritud õpe

  • tunnitööd, kodutööd

  • täielik ülevaade iga õpilase ja klassi sooritusest, ulatuslik tagasiside

 

Matific on teinud koostööd HITSA, INNOVE ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et käivitada Matific’u pilootprogramm üle Eesti. See tähendab, et kõikidel lasteaedadel ja koolidel, kes registreeruvad nüüd, on tasuta juurdepääs platvormile 2019.a lõpuni (samuti igakülgne ulatuslik kasutajatugi ning arendused).

 

Ootame rõõmuga Sind ning Sinu kolleege liituma ülemaailmse Matificu perega!